Meer foto's en filmpjes kan je terugvinden op onze facebook-pagina!     

 

https://www.facebook.com/katarinaschool/