Een refter als geen ander!

 

Ons schoolrestaurant "Chez Cathérine" in de lagere school is een sociaal gebeuren

 en stimuleert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze leerlingen.

 

"Meteen de boterhammetjes opeten, of eerst nog wat ravotten?"

 

De kinderen kiezen zelf waar, wanneer en met wie ze plaatsnemen in ons restaurant.

Daarbij houden de leerlingen zich aan onderstaande afspraken:

 

Door de huidige maatregelen in verband met het coronavirus 

worden momenteel geen warme maaltijden geserveerd. 

 

Zolang code oranje van kracht is, eten de leerlingen 's middags in shiften op vaste plaatsen. 

 

Onze soep is wel nog te verkrijgen.

Hieronder alvast een overzicht:

 

Soepkaart 

Refter lagere school
Refter lagere school
Refter kleuterschool
Refter kleuterschool