Ons pedagogisch project

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

 

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zo veel mogelijk betrekken in het samen school maken. 

 

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

 

Wij zijn de Katarinaschool; een school met een hart voor kinderen. Wij zijn een katholieke dorpsschool waar kinderen,

leerkrachten maar ook ouders zich veilig en geïnspireerd voelen. Waar iedereen, iedereen kent en waar men zich

thuis voeltDe christelijke waarden zijn verweven in ons dagdagelijkse schoolleven. We maken vrienden, we bidden en

vieren samen, we zijn dankbaar, vergevingsgezind en zorgzaam voor mekaar.

 

Elk kind is uniek. Daarom zoeken we steeds naar de beste aanpak om het leren en ontwikkelen van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden volgens een eigen tempo, ritme, voorkennis of afkomst. Het welbevinden van elk kind komt steeds op de eerste plaats! We geloven in de groeikansen van elk kind. We moedigen de kinderen aan om in zichzelf te geloven, om grenzen te verleggen en ervoor te gaan. Samen met de ouders willen we onze kinderen gelukkig, trots, zelfstandig en weerbaar maken!

 

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. We bieden een samenhangend en gevarieerd aanbod om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit doen wij vanuit de ZILL, het leerplan van het katholiek onderwijs, waarin de harmonische ontwikkeling van elk kind centraal staat. We houden steeds rekening met de beginsituatie van elk kind. We bieden een brede basiszorg door sterk remediërend te werken. Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit hun perspectief hieraan mee.