8u00 - 8u30

8u30

10u10 - 10u25

12u05 - 13u20

14u35 - 14u50

15u30

15u30 - 16u00

Voor-opvang op de speelplaats

Start van de klasdag

Speeltijd

Middagpauze

Speeltijd

Einde van de klas

Na-opvang op de speelplaats